VERGOEDING DIEETBEHANDELING 2024

Vanuit de ketenzorg:

In 2024 wordt dieetbehandeling volledig vergoed vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus of cardiovasculaire risico’s (o.a. als u een verhoogde bloeddruk en/of cholesterolwaarde heeft en daarvoor medicijnen gebruikt). Voorwaarde daarbij is dat de huisarts de hoofdbehandelaar is.
Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af.
De diëtist van Voeding met Visie Velp, uw huisarts of praktijkondersteuner kunnen u vertellen of u onder deze regeling valt.

Vanuit uw zorgverzekering:

Voor alle overige diagnoses wordt dieetbehandeling in 2024 tot 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. 
Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt wel verrekend met het verplicht eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.
Na deze drie uur kan eventueel een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Als u een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt en coronagerelateerde dieetbehandeling nodig heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor maximaal  7 uur vergoeding vanuit de basisverzekering voor de duur van 6 maanden na de eerste paramedische behandeling. Indien nodig is een verlenging van 7 uur in de volgende 6 maanden mogelijk.
Een verwijzing is één van de voorwaarden.

Voeding met Visie Velp heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.